ติวเตอร์ปู | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ปู
หญิง
18/11/1977
34
429/126 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.48
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Agro-industry
Food Science & Technology
3.55
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ/ MBA สาขาวิชาเอก Innovation Management
วิชา – วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
ระดับชั้น – ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา
-เน้นการฝึกหัด เพื่อให้เด็กเข้าใจในตัวเนื้อหา มากกว่าการจดจำ
-ในการอธิบายเนื่อหา จะให้นักเรียนเข้าใจภาพรวมของเนื้อหาก่อนเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ เพื่อความเชื่อมโยงในการอธิบาย
– โดยส่วนมากจะรับสอนกับเด็กๆ ที่เป็นลูก หลานของคนที่รู้จัก หรือเพื่อน ซึ่งเค้าอยากให้ไปช่วยดูแล หรือสอนการบ้านให้เด็ก ๆ เข้าใจในตัวบทเรียนมากยิ่งขึ้น จะยังไม่ได้เป็นลักษณะการสอนเพื่อติวเพิ่มเกรด หรือให้สูตรลัด เทคนิคแต่อย่างใด