ติวเตอร์ป่าน

ป่าน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายศิลป์ – ภาษา
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
2.78
ภาษาฝรั่งเศส อนุบาล-ม.ปลาย
ภาษาไทย อนุบาล-ม.ปลาย
สังคมซึกษา อนุบาล-ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ม.ต้น
O-net/PAT7.1/gatเชื่อมโยง
เน้นปูพื้นให้แน่น สอนตามนะดับผู้เรียน หรือเรื่องที่ผู้เรียนต้องการเรียนเป็นพิเศษ ใจเย็น มีเทคนิคการจำแบบง่ายๆ