ติวเตอร์ป๊อป

ป๊อป
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มาแตร์เดอีวิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.54
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
Eba
เลขประถม มัธยมต้น sat math cu-aat math
เน้นเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์โจทย์ได้ ทำเร็วและแม่นยำ ทำข้อสอบเก่า
เคยสอน sat cu aat math