ติวเตอร์ผักบุ้ง | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ผักบุ้ง
หญิง
17/09/1989
22
ห้อง645 อาคาร2
488 ราชเทวีอพาร์ทเม้นท์ เพชรบุรีซอย18 เขตราชเทวี กทม. 10400
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิชา ภาษาไทย สังคม ทุกระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ คณิต ประถม
เป็นกันเอง สบายๆ สอนเนื้อหาแล้วให้น้องทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของเด็ก