ติวเตอร์ผึ้ง

ผึ้ง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ฤทธิยะวรรณาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
อังกฤษ คณิต ไทย
ระดับอนุบาล-ม.ต้น
1. อังกฤษ — ปูพื้นฐานตั้งแต่การออหเสียงและผสมคำ แบบ phonics เรียนผ่านเกมและกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้เอง

2. คณิต — ใช้หลักการวาดกราฟ หรือการวาดภาพ เพื่อให้มองเห็นภาพรวมในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ (วิธีนี้ไ้ด้มาจากตอนสอนพิเศษที่ Sakamoto ค่ะ)

*โดยรวมเน้นอธิบาย จนกว่าจะเข้าใจ ไม่เร่งการสอนค่ะ