ติวเตอร์ฝน

ฝน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
อื่นๆ
3.2
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม College of Social Communication Innovation
สื่อสารการท่องเที่ยว Communication Innovation for Tourism
3.00
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ ระดับชั้น อ.- ป.6
สอนเป็นกันเองกับ จะได้กล้าโต้ตอบ กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น
เน้นความเข้าใจของผู้เรียน
สอนการบ้านให้น้อง
ให้คำแนะนำเรื่องงานแก่รุ่นน้อง
ว่ายน้ำ รำไทย เต้น
คณะที่เรียน วิทยาลัยนวัตกรรฒสื่อสารสังคม มีการเรียนการสอน แบบ
Bilingual

at College learning Bilingual
เคยเดินทางไปทำการช่วงปิดเทอมที่ USA

Summer 2013 worked at usa