ติวเตอร์ฝน

ฝน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
69/188 nawamin Rd. krongkum bungkum BKK. 10230
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา๒
สายศิลป์ – คำนวณ
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
สังคมศึกษา
3.26
สังคม ป.1-ม.6
ไทย ป.1-ม.6
การบ้านทั่วไป
ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน
สรุปคอนเซป
แบบฝึกหัด
ปัจจุบันสอนในร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท