ติวเตอร์ฝ้าย

ฝ้าย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.36
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
3.41
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ชีววิทยา ระดับชั้นม.ต้น
สอนตามการบ้าน แนะเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือ
สถานที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เซนทรัลรัตนาธิเบศธ์ บิ๊กซีรัตนาธิเบศธ์ โลตัสรัตนธิเบศธ์ ม.เกษตรศาสตร์บางเขน