ติวเตอร์ฝ้าย

ฝ้าย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัสสัมชัญธนบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.87
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล (อินเตอร์)
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ (writing, reading, listening, grammar)
เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ นำไปใช้เองได้ มีรูปแบบการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่งเกรด และสอบเข้าต่างๆ มีแบบฝึกหัดมากมายจาก textbook ชั้นนำทั้งจาก USA, UK, Australia สามารถสอนได้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียน สามารถขยายเวลาการสอนได้
สอนภาาษาอังกฤษ นร. ชั้นม.4 รร.วัฒนาวิทยาลัยและ อังกฤษ นร. ชั้น ม.3 รร. อัสสัมชัญศึกษา
– สื่อสารภาษาอังกฤษ
– ดนตรี (กีต้าร์ม เชลโล่)
– กีฬา (กอลฟ์ม ขี่ม้า)
มีรถยนต์ส่วนตัว สะดวกไปสอนได้ในหลายพื้นที่