ติวเตอร์พล | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์พล
ชาย
24/11/1986
26
15/1 ทิพย์มงคลชัยอพาร์ทเม้นต์ C604 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บุรีรัมย์พิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
2.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.25
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์มัธยมต้น,เคมี ม.ปลาย
อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหาตามบทเรียนต่างๆ พร้อมเอกสารประกอบการเรียน และทำแบบฝึกหัดต่างๆ
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น, เคมี ม.4