ติวเตอร์พิม

พิม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายน้ำผึ้ง
สายวิทย์ – คณิต
3.7
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
3.02
คณิตศาสตร์ประถม-มัธยมต้น และอังกฤษมัธยมต้น-ปลาย
เน้นสอนทำโจทย์+ปรับพื้นฐาน+สอนตามความต้องการของผู้เรียน
มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ประถท และมัธยมต้นEP
เคยไปเรียนสัมเมอร์ที่อังกฤษ เป็นเวลา7 เดือน