ติวเตอร์พิ้งกี้

พิ้งกี้
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
พระจอมเกล้าธนบุรี
ครุุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี
การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3.76
วิชา
การบ้านทั่วไป วิทย์ คณิต อังกฤษ วาดรูป ร้องเพลง การพูดต่อหน้าที่ประชุม
ระดับชั้นที่สอน
อนุบาล ประถม มัธยมต้น
สอดแทรกความรู้เพิ่มเติม
แนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
หาเกมความรู้ให้น้องเล่นและช่วยผ่อนคลาย
พยายามสอนให้น้องสนุกกับการเรียนไม่ใช่เพื่อเกรดหรือเพื่อคะแนนเพียง อย่างเดียว (เมื่อน้องเริ่มสนุกกับการเรียน จะทำให้น้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองและตั้งใจเรียนวิชานั้นๆมากขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้)
\\วิชาภาษาอังกฤษ//
ประสบการณ์ : อยู่ชมรมติวของมหาวิทยาลัย สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยให้น้องๆรวมถึงแนะแนวการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย ,สอนพิเศษภาษาอังกฤษน้องป.5 น้องติดใจอยากให้สอนต่อ
เกียรติบัตร : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันskit(ละครสั้นภาษาอังกฤษ) ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ,ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เล่านิทานภาษาอังกฤษของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เพิ่มเติม : เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษต่างๆ อาทิ AYF13 (Asian youth forumครั้งที่13)เป็นค่ายที่ให้เราได้พูดคุยปรึกษาปัญหาระหว่างประเทศ พูดถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และทำให้ได้เพื่อนต่างชาติมากมาย ,เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลืองานกองกิจการนักศึกษา ต่างชาติของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

\\วิทยาศาสตร์//
ประสบการณ์ : เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายอาทิ YLSC : Young Leader Scientist Camp – ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสต์ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Mas Camp ค่ายวิทยาศาสตร์จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล , ค่าย2B-kmutt ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และอื่นๆ
รางวัล :ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ณ.งานมหกรรมวิทย์2555 (1ใน16รางวัลจาก45โครงงานที่เข้าร่วมประกวด)สาขาวิทย์ประยุกต์ ,
ได้รับรางวัลชมเชยโครงงานวิทยาศาสตร์วิทยาลัย จัดโดยบริษัท Thai oilจำกัดมหาชน ที่ วิทยาลัยปิโตเลียมปิโตเคมี จุฬาลงกรณ์

\\ดนตรี//
ประสบการณ์ : ชมรมคอรัสของมหาวิทยาลัย พาร์ทโซปราโน

\\อื่นๆ//
สามารถสอนเรื่องการพูดต่อหน้าที่ประชุมได้ สำหรับน้องที่อาย ไม่กล้าพูด
ประสบการณ์ :พิธีกรประจำของโรงเรียนรับงานพูดหน้าเสาธงบ่อยๆและอ่านข่าวตอนเช้าก่อนเข้า แถว , ดีเจ ,การพูดสุนทรพจน์ , ละคร ,พิธีกรพิธีการและงานรื่นเริง

วาดภาพ ร้องเพลง