ติวเตอร์พีท

พีท
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มารีย์วิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.94
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
3.05
มัธยมต้น

วิทย์ คณิต อังกฤษ

มัธยมปลาย

วิทย์ เคมี ชีวะ
อังกฤษ GAT O-net

สนุก ทบทวนโจทย์
– มีประสบการณ์สอนเคมี,อังกฤษ และชีวะทั้งเดี่ยวและแบบกลุ่ม
– ติวเตอร์ติวO-net ระดับมัธยมต้นวิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ
– เป็นอาจารย์ที่สถาบันสอนภาษา D-eng ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
– มีประสบการณ์สอนเด็กหลายระดับ
– ประสบการณ์ Work and Travel 6 เดือนที่ USA (ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ)
– ประสบการณ์สอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มมากกว่า 4 ปี
– คะแนนสอบ CU-TEP มากกว่า 500 คะแนน
พูดภาษาอังกฤษได้ใยระดับดีมาก