ติวเตอร์พีย่า

พีย่า
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชโบริกานุเคราะห์
สายวิทย์ – คณิต
2.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
ภาษาไทย, ภาษาเยอรมัน