ติวเตอร์พี่การ์ตูน

พี่การ์ตูน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระหฤทัยนนทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.00
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.75
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พื้นฐานการวาดภาพเบื้องต้น สีน้ำ
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในวิชา เรียน มีเทคนิคการสอนแบบพี่สอนน้อง ไม่เครียด เป็นกันเอง ตลก เฮฮา น้องสามารถรีเควสการเรียนการสอนแบบที่น้องต้องการได้ ใจเย็น สามารถสอนเด็กเล็กได้
ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ประถมและมัธยมต้น มีประสบการณ์สอนน้องบ้านเด็กพิการ&บ้านเด็กกำพร้า สอนน้องในโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท
ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะการพูดอันดับที่สาม