ติวเตอร์พี

พี
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เลยพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.48
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.38
คณิตศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย, Calculus
สอนนิยานและทฤษฎีให้ผู้เรียนเข้าใจและนำโจทย์ตัวอย่างให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น
GRE Math
Time Series Analysis
ข้อสอบเตรียมช่างทหาร
คณิตศาสตร์ ม. 5 inter