ติวเตอร์ฟอร์ม

ติวเตอร์ฟอร์ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
2.5
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
3.16
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันภาษา
อังกฤษสำหรับม.ปลาย เอ็นทรานซ์ CU-TEP, TU-GET, TOEFL
ปูพื้นแกรมม่าทั่วไปที่สำคัญก่อนแล้วค่อยแทรกคำศัพท์กับความชำนาญผ่านการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ เน้นอธิบายแบบใช้คำพูดง่ายๆ
ภาษาสเปน ภาษาจีนกลาง (กำลังศึกษาด้วยตัวเอง) เปียโน
สะดวกรับงานเสาร์, อาทิตย์ ย่านฝั่งธน รวมทั้งสาทร สีลม อโศก สยาม ฯลฯ ตามตกลงกันครับ