ติวเตอร์ฟาง

ฟาง
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก
สายศิลป์ – ภาษา
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร ์
3.32
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ศึกษาศาสตร์
อนุบาล-ป.6
ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,สังคม
ติวเนื้อหาตามบทเรียน
ติวสอบ
ทำแบบฝึกหัด
อนุบาล EP, นานาชาติ
ติว ป.1-ป.3 อัสสัมชัน
ภาษาอังกฤษ
สื่อการสอน