ติวเตอร์ฟา

ฟา
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.38
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาเพื่ออาชีพ
3.21
ภาษาอังกฤษ (ประถม-มัธยมต้น)
เน้นไวยกรณ์