ติวเตอร์ฟา

ฟา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุคนธีรวิทย์
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.53
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี
สอนแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย ติดต่อสอบถามได้ตลอด สามารถเตรียมเอกสารการสอนได้
เคยสอนพิเศษมาตั้งแต่ ม.5 วิชา ภาษาอังกฤษ
เคยสอนพิเศษที่สถาบัน Ingenius วิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันยังคงรับงานสอนพิเศษอยู่
พูดภาษาอังกฤษได้ดี
เขียนบทความ
เคยไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ สหรัฐอเมริกาในล่วง summer