ติวเตอร์ฟา

ฟา
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
24/231 The Kith ลำลูกกาคลอง 2 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กันตังพิทยากร
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
3.06
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ สาขา Applied Mathematics and Computational Science เกรดเฉลี่ย 4.00
คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น Macro และ Micro Economic ทุกระดับชั้น
แล้วแต่ผู้เรียนต้องการว่าอยากเรียนเพิ่มเกรด หรือปรับพื้นฐานกรณีที่พื้นฐานอ่อน
สอนมาตั้งแต่สมัยปริญญาตรี มีประสบการณ์สอนมากกว่า 1000 ชั่วโมง เข้าใจปัญหาของเด็กที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นอย่างดี การันตีผลการเรียนดีขึ้น 100%