ติวเตอร์ฟิว

ฟิว
หญิง
15/09/1994
20
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หาดใหญ่วิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.36
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
จิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ อนุบาล – มัธยม
เน้นสอนตรงที่คิดว่าผู้เรียนจะผิดพลาดได้บ่อยในการทำข้อสอบ
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และมีเทคนิคการจำที่ง่ายๆ เพื่อจะทำให้ไม่ลืม
ใช้เอกสารประกอบที่เข้าใจง่าย กระชับ ใช้ภาษาที่อ่านแล้วคิดตามได้ไม่ยาก
เคยมีประสบการณ์การสอนน้อง ป.6
ด้านคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม word-power point / photoshop หรืออื่นๆ ได้
ได้เกรด 3.5-4 ในวิชาภาษาอังกฤษมาโดยตลอด
ได้ gat ภาษาอังกฤษ 120/150 (ในการสอบครั้งแรกและครั้งเดียว)