ติวเตอร์ฟีม

ฟีม
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑”
สายวิทย์ – คณิต
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
3.62
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ม.ต้น
เคมี ม.ปลาย
สรุปวิชาเรียน เพิ่มเกรดในโรงเรียน ตะลุยโจทย์สอบเข้า
สอนเคมี ม.ปลาย