ติวเตอร์ฟ้า

ฟ้า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
จิตวิทยา
การปรึกษา (counseling)
3.48
ภาษาอังกฤษ สนทนาทั่วไป และระดับประถม-มัธยม
ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้เรียน ทั้งฟังพูดอ่านเขียน และมีการบ้านให้นักเรียนทุกครั้ง
ภาษาอังกฤษสนทนากลุ่มใหญ่ บ.เบเยอร์
ภาษาอังกฤษ ป.3
ภาษาอังกฤษ สาธิตฯ พัฒน์ฯ ม.4