ติวเตอร์ฟ้า

ฟ้า
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายศิลป์ – ภาษา
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น (ภาคพิเศษ)
3.36
ตั้งเเต่ประถม 1 ถึง ม.6
เน้นการอธิบายโดยมีภาพประกอบให้เห็นชัด มีเเบบฝึกหัดให้ทำเพื่อทดสอบความเข้าใจ
GAT อังกฤษ นักเรียน ม.4
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนประถม 1และ 3
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
ตีขิม พูดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน