ติวเตอร์ฟ้า

ฟ้า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.67
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์
กฎหมายระหว่างประเทศ
3.54
ม.3ลงมา
ชีท,PWP,Skype,ตามบ้านหรือห้าง
ภาษาอังกฤษgat,onet
สังคมonet
ภาษาไทยonet
ศิลปะ
วาดรูป,พิธีกร