ติวเตอร์ภู่กัน

ภู่กัน
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สายศิลป์ – คำนวณ
2.78
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตร์
จิตวิทยาการแนะแนว
3.21
คณิตศาสตร์ ป.1-4
สังคม-ไทย ป.1-6
เน้นการสอนที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ในทุกวิชา
ภาษาไทย ป.1 รร.วัฒนาวิทยาลัย
เลข-ไทย ป.3 รร.วัฒนาวิทยาลัย
ไทย ป.1 รร.เซ็นฟรัง
ไทย-สังคม ป.6 รร.พระหฤทัย คอนแวนต์
เลข ป.4 รร.มาเลไล