ติวเตอร์มด

มด
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.10
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาไทย
3.30
อนุบาล-ม.6
สอนสนุก เน้นเข้าใจ เป็นกันง่าย มีเทคนิคในการช่วยจำเนื้อหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประถม)
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี