ติวเตอร์มะนาว

มะนาว
หญิง
1103700166882
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
93/39 ซ.งามวงศ์วาน1ึ6 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โยธินบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
SIIT
Chemical engineering
2.7
ระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประถม.ปลาย ม.ต้น ทั้้งอินเอร์และปกติ
เน้นทำโจทย์และความเข้าใจ
ม.ต้น
IGCSE