ติวเตอร์มะปราง

มะปราง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระปฐมวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.80
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.08
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์(ประถม, ม.1, ม.2)
วิทยาศาสตร์(ประถม)
ปูพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจและก็จะทำโจทย์
เคยสอนเด็กระดับป.3-6 และม.1