ติวเตอร์มัยจัง

มัยจัง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายศิลป์ – ภาษา
3.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ม.ธรรมศาสตร์ / ม.รามคำแหง
ศิลปศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ / การประเมินผล
ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาเกาหลี / ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาอังกฤษ / คณิต
อนุบาล- ประถมปลาย (คณิต)
ภาษา (ได้ทุกวัย)
ขึ้นอยู่กับผู้เรียน
ภาษา เน้นสนทนา กรณี ใช้เรียน จะเน้น ไวยากรณ์math – เด็กเล็กเน้นใช้ model and picture
– เน้นฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาบ่อยๆ

English – เน้นอ่านบทความ คำศัพท์ บทสนทนาต่างๆ

2010-2011 Part-time: English and Math teacher assistant at Kumon Company
2014- Now Part-time: English and Math teacher at S.A.M Singapore Math Companyสอนตัวต่อตัว – ภาษาอังกฤษ
– ภาษาญี่ปุ่น (วัยงาน)