ติวเตอร์มายด์

มายด์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มหาวชิราวุธ
สายวิทย์ – คณิต
3.46
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เคมี
วิทย์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
สอนภาคไทย ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึง ม.5
สอนเข้าใจง่าย ใจดี เป็นกันเอง