ติวเตอร์มายด์

มายด์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
69/78 ซ.ปิ่นประภาคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.63
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาศาสตร์
3.49
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ระดับอนุบาล ประถม1-6 และมัธยม1-3
ติวเพื่อสอบ, ทบทวนเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ ป.1-3