ติวเตอร์มาย

มาย
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
2.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2.92
คณิตศาสตร์ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย
สอนให้น้องเรียนรู้จากความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ เข้าใจเเล้วจะจำได้เอง ส่วนสอนเด็กประถมปลายพี่สอนด้วยความใจเย็น
IGCSE Economics
พี่เรียนควบธรรมศาสตร์เเละเศรษฐศาสตร์รามคำแหง