ติวเตอร์มิกกี้

ติวเตอร์มิกกี้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นนทรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวะ
ไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ติวคณิตศาสตร์ onet ป1- ม4
ฟิสิกปูพื้นฐาน ม1-ม.3
เน้นสอนความเข้าใจเป็นหลักกระบวนการคิดต่างๆ
บรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ สอนถึงกระบวนการคิดการทำโจทย์มีตัวอย่างและ
แบบฝึกหัดเสริมให้ สอนเทคนิคการคิดมากมาย เป็นเทคนิคเฉพาะตัว^