ติวเตอร์มิว

มิว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ
Finance
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ถึงระดับชั้นม.ต้น
วิทยาศาสตร์ ถึงระดับชั้นประถมปลาย
สอนปูพื้นฐาน อธิบายเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นให้ท่องจำ เตรียมการบ้านให้น้องกลับไปฝึกฝน(ไม่เยอะ)
ถ้าน้องเป็นเด็กเล็ก(อนุบาล, ประถมต้น) จะมีเกมให้น้องเล่นในบางครั้ง
1.นักเรียนหญิงม.6 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวน (EP) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.นักเรียนชายม.3 โรงเรียนราชวินิตมัธยม วิชาคณิตศาสตร์