ติวเตอร์มิ้นท์

มิ้นท์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟบางนา
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมีประยุกต์
3.29
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป+เน้นเคมี) ม.1-3
คณิตศาสตร์(ทั่วไป) ป.1-6
-เน้นความเข้าใจ
-ให้เทคนิคการจำ
-ยึดรูปแบบตามหนังสือที่น้องใช้เรียน+แบบฝึกหัด+เนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆ
สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้
สะดวกสอนแถวสถานที่ติดBTS/เซนทรัลบางนา/อื่นๆ