ติวเตอร์มิ้นท์

มิ้นท์
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
หอพักนิสิตจุฬา พุดตาน 701
ถ. พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
10330
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ถาวรานุกุล
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์
3.14
คณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น
สอนตามบทเรียน
สอนโยหาโจทย์มาให้เพิ่มเติม พวกโอเนท
หาสื่อการสอนในยูทูบ
อดทนสูง