ติวเตอร์มีนา | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์มีนา
หญิง
20/03/1991
20
53/19 ม.ลภาวัน 3 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
3.1
มัธยมต้นและปลาย
สอนภาษาอังกฤษโดยมีเอกสารเสริมตามบทเรียนที่ผู้เรียนต้องการ หรือสอนการบ้าน
สอนนักเรียนชั้น ม.3-4 และติว GAT ให้นักเรียนชั้นม.6