ติวเตอร์มุก | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์มุก
หญิง
07/07/1988
23
74/14 หมู่ 4 ซอยเขาสามยอด 11 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิบูลวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
3.48
– วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยม
– คณิตศาสตร์ ประถม
สอนคณิตศาสตร์ประถม 2-6
วิทยาศาสตร์ มัธยมปีที่ 2