ติวเตอร์มุก

มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ญี่ปุ่น
รับสอนภาษาญี่ปุ่น
ติว pat7ภาษาญี่ปุ่น
เป็นกันเอง 🙂
มีเอกสารการสอนให้หากผู้เรียนไม่มี
เน้นความเข้าใจ