ติวเตอร์มุก

มุก
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โพธินิมิตวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศิลปากร
วิศวกรรมเคมี
เคมี
3.35
คณิต วิทย์ ประถม-มัธยมต้น
สอนอธิบายโจทย์ก่อน แล้วให้น้องทำโจทย์นั้นอิกครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจ อธิบายจนน้องเข้าใจถึงจะผ่านไปยังเรื่องต่อไปได้
สอนน้องป.6 เข้าเรียนโรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบได้