ติวเตอร์มุก

มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรนารีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถิติ
3.33
อนุบาล-ม.3
สอนควบคู่กับให้ทำโจทย์