ติวเตอร์ยีน

ติวเตอร์ยีน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีรัคน์จังหวัดแพร่
สายศิลป์ – คำนวณ
3.89
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
บริหารทรัพยากรมนุษย์
3.01
ติวสอบตรง smart1,คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สอนตัวต่อตัว, มีเทคนิคการทำข้อสอบจากประสบการณ์ตรงของตัวเองและที่เคยเรียนมา, สอนโดยใช้แบบฝึกหัดและโจทย์หลายๆรูปแบบ, เน้นความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ
โครงการพี่ช่วยน้อง สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับน้องม.4 เพื่อเตรียมเรียนต่อ โดยทำเอกสารและเตรียมการสอนทั้งหมดด้วยตัวเอง