ติวเตอร์ยุทธ

ยุทธ
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรศักดิ์มนตรี
สายวิทย์ – คณิต
3.45
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
โยธา
2.80
ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น & ม.ปลาย
เน้นการปูพื้นฐานให้แน่นเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้ต่อยอดในระดับชั้นเรียนที่สูงขั้นต่อไปได้