ติวเตอร์ริน | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์ริน
หญิง
01/10/1991
20
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กทม.
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อัปสรสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
3.32
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มศว
มนุษยศาสตร์
จิตวิทยา
3.1
ภาษาอังกฤษ (ประถม-มัธยมต้น)
ภาษาไทย (ประถม-มัธยมต้น)
นำหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการสอน
เคยสอนเด็กประถม
วิชาโทภาษาอังกฤษ
โอเน็ต ภาษาไทย 82 คะแนน