ติวเตอร์รุต | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์รุต
ชาย
28/03/1989
22
159/5 ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ 31240
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หนองหงส์พิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.51
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
kmitl
วิศวะ
แมคคาทรอนิกส์
3.20
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
kmitl
วิศวกรรมศาสตร์
ฟิสิกส์ วิทย์ทั่วไป
ทำเอกสารการสอนเอง
ติวน้องสอบติด 500 คนสุดท้าย มหิดลวิทย์ , และอื่่นๆ