ติวเตอร์ลูกน้ำ

ลูกน้ำ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.78
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
อนุบาล ประถมมัธยม มหาลัย
เน้นทำเเบบฝึกหัด สอนให้เข้าใจ เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโจทย์ทุกรูปเเบบ หรือตามสไตล์ที่น้องๆชอบ
คณิตศาสตร์ ป.2 4 เเละ6 เตรียมสอบเข้าม.1
คณิตศาสตร์ ม.2 4เเละ 5
เคมี ม4เเละ5 pat2 เคมี
ประวัติการศึกษาศึกษาโดยใช้ทุนการศึกษานักเรียนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ตรีโทเอก)