ติวเตอร์วิม | ศูนย์รวมติวเตอร์ สอนพิเศษตัวต่อตัว รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว หาครูสอนพิเศษมาสอนที่บ้าน

ติวเตอร์วิม
หญิง
17/06/1990
21
3/5 มีศิริเพลส ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
สายศิลป์ – ภาษา
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3.58
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อนุบาล-มัธยมปลาย
เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ ยึดผู้เรียนเป็นหลัก
ติวสอบเข้านักเรียนมัธยมต้น แนะแนวน้องๆมัธยมต้นและมัธยมปลาย