ติวเตอร์สมาย

สมาย
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
สายศิลป์ – ภาษา
3.74
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ภาษาไทย
3.03
– Gat เชื่อมโยง
– ติว 7 วิชาสามัญ (ภาษาไทย)
– O-net ภาษาไทย/อังกฤษ
– ภาษาอังกฤษระดับประถม-มัธยม
ติวตัวต่อตัว มีชีทให้ มีการยกตัวอย่างประกอบการสอน
เคยสอนภาษาอังกฤษเด็กประถมรร.กรุงเทพคริสเตียน